Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚPKOO  → O nás → Absolventi
iduzel: 39573
idvazba: 42104
šablona: stranka_submenu
čas: 28.2.2024 16:32:18
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 39573
idvazba: 42104
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'upkoo.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-nas/absolventi'
iduzel: 39573
path: 8548/7925/7928/7937/23341/39573
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Absolventi

Psal se rok 1952, kdy byla Vysoká škola chemicko-technologického inženýrství vyčleněna ze svazku ČVUT a rozdělena na několik fakult. Vzniklá Vysoká škola chemicko-technologická v Praze měla nejprve tři fakulty: Fakultu anorganické technologie, Fakultu organické technologie a Fakultu potravinářské technologie.

V následujícím roce, tj. 1. září 1953, byla zřízena Fakulta technologie paliv a vody a v rámci této fakulty  Katedra koksárenství a plynárenství. Důvodem založení nové katedry byla především stoupající potřeba specializovaných inženýrů pro obory, které v poválečném období zaznamenaly prudký růst. Spojení koksárenského a plynárenského zaměření bylo dáno společnou výchozí surovinou a společným technologickým základem: karbonizací a zplyněním uhlí.

Pedagogická a výzkumná činnost katedry byla zpočátku zaměřena na uhelnou problematiku, plynárenství na bázi svítiplynu a klasické koksárenství. Nastupující změny zejména v plynárenském odvětví se projevily růstem významu zemního plynu se všemi z toho vyplývajícími souvislostmi. S tím je spojeno také několik změn v názvu katedry; k poslední změně názvu došlo v roce 2017. Nyní má pracoviště oficiální název Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší.

V roce 2018 oslavíme 65. výročí založení fakulty i ústavu. Proto v této souvislosti chystáme opět setkání absolventů, které se nám daří organizovat pravidelně v intervalu 5 let. Za dobu existence ústavu zde absolvovalo studium téměř 680 studentů.

Dovolíme si malé ohlédnutí za předchozím setkáním absolventů, které se konalo v září 2013 u příležitosti 60. výročí založení ústavu.  Bylo zorganizováno setkání absolventů s názvem „Konference paliva a životní prostředí“. Jednalo se o dvoudenní akci, kdy první den byl pojat jako přednáškový a byl zakončen společenským večerem. Následující den byl pak vyhrazen pro exkurze na zajímavá pracoviště ústavu i spolupracujících subjektů. V podobném duchu bychom rádi zorganizovali také setkání k 65. výročí založení ústavu, které se bude konat v druhé polovině léta 2018 (na přelomu srpna a září). Bude nám ctí, přijmete-li naše pozvání na toto setkání. O organizačních podrobnostech Vás budeme průběžně informovat.

Malá pozvánka na nejbližší akci:
V září 2017 proběhnou oslavy 65. výročí založení VŠCHT, bližší informace můžete získat zde: https://www.vscht.cz/oslavy

Aktualizováno: 26.7.2017 07:54, Autor: Ondřej Novák

Vedoucí ústavu:
doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.
Telefon: 220 444 073
Místnost: A166

Tajemník:
Ing. Alice Vagenknechtová, Ph.D.
Telefon: 220 444 098
Místnost: A179

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi