Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚPKOO  → O nás → Struktura ústavu → prof. Ing. Petr Buryan, DrSc.
iduzel: 23350
idvazba: 29340
šablona: stranka
čas: 23.2.2018 08:59:36
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

prof. Ing. Petr Buryan, DrSc.

originál

Narozen v roce 1947 v Pudlově

1962-1966 Střední průmyslová škola chemická v Ostravě
1966-1971 Vysoká škola chemicko - technologická v Praze, Fakulta technologie paliv a vody, Katedra koksárenství a plynárenství, téma diplomové práce: Hodnocení čs.generátorových dehtů
1971-1972 interní vědecká stáž,Katedra koksárenství a plynárenství, Obor chemické a energetické zpracování paliv
1972-1975 interní vědecká aspirantura na Katedře koksárenství a plynárenství
1976 obhajoba kandidátské disertační práce na téma: Složení fenolových podílů čs.generátorových dehtů
1989 obhajoba doktorské disertační práce na téma: Fenoly v kapalných produktech tlakového zplynění
1990 uznání vědeckého kvalifikačního stupně I. A.
1990-1994 odborný asistent na Ústavu plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší
od roku 1992 vedoucí Laboratoře autorizovaného měření emisí a imisí
1994 obhajoba habilitační práce pro obor Chemické a energetické zpracování paliv na téma Fenoly v kapalných produktech tlakového zplynění
1997 jmenování profesorem pro obor Chemické a energetické zpracování paliv
1994–2006 vedoucí Ústavu plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší

Ve vědeckovýzkumné práci se zabývá problematikou zplynění hnědého uhlí, zpracováním a analýzami kapalných a plynných produktů karbonizace uhlí, termodestrukcí materiálů, analytikou průmyslových médií.

Ve spolupráci s průmyslovými partnery realizoval v praxi řadu vynálezu a zlepšovacích návrhů., podílí se na řešení mnoha problému současné průmyslové praxe.

V pedagogické oblasti se věnuje chemickému zpracování zemního plynu, analytice paliv a zpracování kapalných produktů karbonizace uhlí. byl a je členem řady odborných společností, grémií, oborových a vědeckých rad (Český plynárenský a naftový svaz, Český plynárenský svaz, Czech Carbon Society, redakční rady časopisu Plyn, atd.)

Inovoval program čtyřsemestrálního kursu Celoživotního vzdělávání Plynárenství, který nyní zahrnuje celkem 30 předmětů.

Založil Laboratoř měření emisí a imisí, která si získala postupně významnou pozici při řešení řady ekologických problémů spojených s ochranou ovzduší.

Aktualizováno: 7.11.2015 20:24, Autor: Ondřej Novák

Vedoucí ústavu:
Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.
Telefon: 220 444 228
Místnost: A171

Sekretariát:
Mgr. Helena Doležalová
Telefon: 220 444 231
Místnost: A171

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
Copyright VŠCHT Praha 2014
zobrazit plnou verzi