Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚPKOO  → O nás → Struktura ústavu → doc. Ing. František Skácel, CSc.
iduzel: 23352
idvazba: 29342
šablona: stranka
čas: 30.1.2023 19:15:52
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 23352
idvazba: 29342
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'upkoo.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 23352
path: 8548/7925/7928/7937/23341/23342/23352
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

doc. Ing. František Skácel, CSc.

skacel (originál)

Narozen v roce 1953 v Moravské Třebové

1972-1977 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, fakulta chemické technologie, obor technická analytická a fyzikální chemie. Téma diplomové práce: Použití posunových činidel v NMR spektroskopii
1978-1982 vědecká aspirantura na Fakultě chemického inženýrství VŠCHT v Praze. Téma kandidátské disertační práce: Elektrochemické stanovení organických sloučenin síry
1982 odborný asistent Ústavu analytické chemie VŠCHT v Praze
1988 Danske Tekniske Hojskole, Lyngby, Dánsko
1993 Lappeerannan Teknillinen Korkeakoulu, Lappeenranta, Finsko
1995 Freie Universitiet, Amsterdam, Holandsko
1995 odborný asistent Ústavu plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší VŠCHT v Praze
od 2003 docent Ústavu plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší VŠCHT v Praze

Zajišťuje výuku předmětů: Základy analytiky ovzduší, Kvalita ovzduší a její kontrola a Základy environmentální legislativy (v bakalářském studiu), Analytika ovzduší, Analýza plynných látek, detekce toxických plynů a aerosolů, (v magisterském studiu), dále Analýza ovzduší (v doktorském studiu) a pro zahraniční studenty Atmosphere Analytics.

Ve výzkumné práci se zabývá problematikou využití bioindikátorů znečištění ovzduší, analýzou dálkového přenosu znečištění ovzduší, vývojem nových metod analýzy emisí, chemometrickým zpracováním výsledků získaných paralelně technickými a bioindikačními prostředky sledování stavu ovzduší. Je autorem 2 monografií, téměř 100 původních vědeckých a odborných prací – článků, přednášek a posterů (19 publikací s impact faktorem v seznamu Web of Science). Podílí se na přípravě českých norem, české legislativy a metodik EHK v oblasti ochrany ovzduší. Společně s Ing. Tekáčem po odborné stránce vede laboratoř měření emisí a imisí VŠCHT a je řešitelem nebo spoluřešitelem řady českých i zahraničních výzkumných projektů (EU Project EUREKA E 3454 „CHLORCAT” Poland-Czech Republic cooperation, 2006 - 2009 Catalytic cleaning of the Gases from Chlorinated Hydrocarbons, Emission PECO project on combustion of solid fuels, EMMTAP project of common acreditation and education for laboratories measuring emissions in EU, projekt MR/14/95 Hodnocení kvality prostředí – monitoring znečišťujících látek v potravních řetězcích aj.).

Kromě akademických funkcí působí jako:

  • President of Czech Association of IUAPPA (Česká asociace Mezinárodního svazu pro prevenci znečišťování ovzduší a ochrany životního prostředí – CA-IUAPPA),
  • předseda Technické normalizační komise „Kvalita ovzduší“ Českého institutu pro normalizaci,
  • posuzovatel Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.,
  • člen názvoslovné komise Metrologická terminologie v chemii Asociace českých chemických společností.

 

Aktualizováno: 9.8.2018 21:18, Autor: Ondřej Novák

Vedoucí ústavu:
Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.
Telefon: 220 444 228
Místnost: A171

Sekretariát:
Mgr. Helena Doležalová
Telefon: 220 444 231
Místnost: A171

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
Copyright VŠCHT Praha 2014
zobrazit plnou verzi