Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚPKOO  → Pedagogická činnost → Studijní obory → Doktorské obory
iduzel: 23607
idvazba: 29690
šablona: stranka
čas: 23.2.2018 09:10:52
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemické a energetické zpracování paliv

Chemické a energetické zpracování paliv

Doktorský obor, Fakulta technologie ochrany prostředí

Charakteristika

Cílem doktorského studijního oboru je připravit absolventy s hlubokými znalostmi z klasických a moderních technologií zpracování jednotlivých druhů fosilních paliv, včetně moderních technologií jejich energetického využití s návazností na ochranu životního prostředí. Další důležitou a velmi aktuální oblastí přípravy studentů v tomto oboru je studium ekologicky přijatelných způsobů energetického využití biomasy a využití alternativních paliv v dopravě a energetice. U oboru se stoletou tradicí se klasické technologie zpracování ropy, uhlí a zemního plynu doplňují o moderní způsoby jejich chemického využití a ekologické aspekty zpracování všech druhů paliv a využití palivářských produktů. Studenti jsou vedeni k samostatné práci v laboratoři, ke studiu odborné literatury, prezentaci a obhajobě vlastních výsledků. Účast studentů na národních a mezinárodních konferencích je pokládána za samozřejmou.

→ více
Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Doktorský obor, Fakulta technologie ochrany prostředí

Charakteristika

Cílem doktorského studijního oboru je připravit odborníky s hlubokými znalostmi z oblasti ochrany životního prostředí a příbuzných chemických a biochemických oborů, informatiky a matematického modelování. Předměty doktorského studia navazují na tento základ a prohlubují znalosti v oblastech analytických metod pro sledování kvality vod, ovzduší a kontaminací půd a znalosti technologií pro výrobu pitné vody, čištění odpadních vod, zpracování kalů a pevných odpadů, odstraňování polutantů z ovzduší a dekontaminačních technologií. Důležitou částí studia je také prevence vzniku všech forem odpadů, jejich recyklace a využívání jako druhotných surovin. Studenti jsou vedeni k samostatnému komplexnímu řešení výzkumných projektů.

→ více
Aktualizováno: 7.11.2015 20:39, Autor: Ondřej Novák

Vedoucí ústavu:
Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.
Telefon: 220 444 228
Místnost: A171

Sekretariát:
Mgr. Helena Doležalová
Telefon: 220 444 231
Místnost: A171

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
Copyright VŠCHT Praha 2014
zobrazit plnou verzi