Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚPKOO  → Pedagogická činnost → Témata závěrečných prací → Témata diplomových prací
iduzel: 25198
idvazba: 31907
šablona: stranka
čas: 23.2.2018 08:37:54
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Témata diplomových prací pro rok 2017/2018

Chemie a technologie paliv a prostředí

Studijní program: Technologie pro ochranu životního prostředí

Separace SO2 ze spalin

Machač Pavel, Ing. CSc. ( mac...@vscht.cz)
Práce je zaměřena na experimentální ověření vlivu aditiv na bázi organických, popř. jiných aditiv na sorpci SO2 z modelových spalin do vápencové suspenze. Výběr vzorků a fyzikálních podmínek je takový, aby bylo možné se přiblížit podmínkám průmyslového procesu, respektive podmínkám panujícím v českých elektrárenských blocích vybavených technologií mokrého vápencového odsíření.
Zásady: Vypracuj literární rešerši na zadané téma 2. Sestavte aparaturu pro měření absorpce SO2 z modelových spalin 3. Experimentálně zjistěte vliv vybraných organických kyselin, popř. jiných adidiv na sorpci SO2 z modelových spalin do vápencové suspenze 4. Z literárních údajů zjistěte vliv parametru l/g (poměr nástřiku suspenze k průtoku spalin) a vliv granulometrie vápence na účinnost odsíření 5. Vyhodnoťte reprodukovatelnost měření.
Aktualizováno: 22.2.2017 09:44, Autor: Lenka Matějová

Vedoucí ústavu:
Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.
Telefon: 220 444 228
Místnost: A171

Sekretariát:
Mgr. Helena Doležalová
Telefon: 220 444 231
Místnost: A171

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
Copyright VŠCHT Praha 2014
zobrazit plnou verzi