Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚPKOO  → Věda a výzkum → Výstupy výzkumu
iduzel: 39880
idvazba: 42452
šablona: stranka
čas: 23.2.2018 17:00:26
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Výstupy výzkumu

Rok Autoři Název Typ výstupu
2016 Daniel Tenkrát, Tomáš Hlinčík Pasivní kombinovaný adsorbér pro čištění vodíku z elektrolýzy vody PATENT
2016 Karel Ciahotný, Zdeněk Prokopec, Veronika Vrbová, Jan Matějka, Jan Štambaský Technologická jednotka pro výrobu biomethanu z bioplynu PROTOTYP
2016 Michael Pohořelý Michael, Ivo Picek, Siarhei Skoblia Zařízení pro vícestupňové zplyňování uhlíkatých paliv  UŽITNÝ VZOR
2016 Karel Ciahotný, Jan Matějka, Zdeněk Prokopec, Jan Štambaský, Veronika Vrbová Zařízení na lokální produkci biomethanu pro pohon motorových vozidel  UŽITNÝ VZOR
2015 Petr Hájek, Karel Ciahotný, Jana Smutná, Jiří Štefanica Experimentální zařízení pro výzkum sorpce CO2 z plynných směsí na pevných materiálech UŽITNÝ VZOR
2015 Karel Ciahotný, Jaroslav Kusý, Josef Valeš, Lukáš Anděl Formované nauhličovadlo na bázi petrolkoksu UŽITNÝ VZOR
2014 Marek Šváb, Helena Váňová, Karel Ciahotný Způsob termochemické konverze organických látek na plynné produkty a minerály a zařízení k provádění tohoto způsobu PATENT
2014 Tomáš Hlinčík, Daniel Tenkrát Materiál pro odstraňování zbytkové koncentrace kyslíku z vodíku UŽITNÝ VZOR
2014 Petr Buryan Stripování PUR z procesu recyklace chladící techniky  POLOPROVOZ
2013 Petr Buryan Vývoj prostředků pro zpevnění povrchů jemných materiálů POLOPROVOZ
2013 Stanislav Czudek, Jindřich Cieslar, Zdeněk Škuta, Radek Hernamm, Josef Stonawski, Luboš Kubík, Jaroslav Kusý, Marcela Šafářová, Lukáš Anděl, Josef Valeš, Karel Ciahotný Vsázka pro výrobu vysokopecního koksu PATENT
2013 Jana Baráková, Karel Ciahotný, Andrej Kovalev   Katalyzátor UŽITNÝ VZOR
2013 Michael Pohořelý, Petra Kameníková, Karel Svoboda, Siarhei Skoblia, Michal Jeremiáš Michal, Michal Šyc, Miroslav Punčochář,  Miroslav Hartman    Zařízení pro fluidní zplyňování tuhých paliv  PATENT
2012 Petr Buryan, Siarhei Skoblia, Tadeáš Ochodek, Jiří Naiser, Pavel Omelka Zařízení pro zplynění odpadů ze dřeva ve formě dřevní štěpky POLOPROVOZ
2012 Petr Buryan, Břetislav Janeba, Jiří Klimeš Technologie pro zvýšení účinnosti spalování POLOPROVOZ
2012 Petr Buryan, Robert Zbíral Odsíření spalin z fluidního kotle POLOPROVOZ
2012 Petr Buryan, Jiří Krátký, Luboš Veverka Nová technologie odsíření spalin POLOPROVOZ
2012 Petr Buryan, Jan Vošta, Pavel Sokol, Pavel Donát Pavel, Roman Snop Prostředek pro úpravu povrchů jemných materiálů  POLOPROVOZ
2012 Karel Ciahotný, Stanislav Czudek, Radek Hermann, Jaroslav Kusý, Lukáš Anděl Způsob zvyšování kvality kapalných produktů vysokoteplotní karbonizace uhelné vsázky při výrobě koksu  PATENT
2011 Jaroslav Kusý, Marcela Šafářová, Lukáš Anděl, Josef Valeš, Karel Ciahotný Způsob výroby hnědouhelného koksu jednostupňovým tepelným přepracováním  PATENT
2011 Petr Buryan, Jiří Krátký, Luboš Veverka Způsob a prostředek pro odstraňování sirných komponent ze spalin  PATENT
2011 Petr Buryan, Jiří Klimeš Dávkování nového typu vápence  POLOPROVOZ
2011 Petr Buryan, Pavel Sokol, Pavel Donát, Roman Snop Nová technologie použití průmyslových kalů obsahujících flokulační prostředek ke zpevnění prašných povrchů POLOPROVOZ
2011 Petr Buryan, Siarhei Skoblia, Tadeáš Ochodek, Pavel Omelka    Filtr pro čištění generátorového plynu ze zplynění biomasy  POLOPROVOZ
2011 Petr Buryan, Petr Linhart Nová technologie stripování odpadních olejů  POLOPROVOZ
2011 Petr Buryan, Roman Pachlopník, Kazimír Lukosz Prostředek pro odstraňování úsad vznikajících z koksárenského plynu  PATENT
2011 Jiří Klimeš, Pavel Jakoubek, Petr Buryan,  Břetislav Janeba    Nový algoritmus řízení spalování kotlů EMĚ I POLOPROVOZ
2011 Petr Buryan, Jiří Klimeš Nově vyvinutá granulometrie odsiřovacího prostředku  POLOPROVOZ
2011 Petr Buryan, Jiří Klimeš, Břetislav Janeba    Technologie pro zvýšení účinnosti spalování a pro omezení emisí kotlů na fosilní paliva  POLOPROVOZ
2010 Pavel Machač, Petr Buryan, Petr Chalupa    Způsob stanovení reaktivity vápencových suspenzí a aditivovaných vápencových suspenzí pro mokré odsiřování spalin  PATENT
2010 Petr Buryan, Petr Chalupa    Způsob odstranování oxidů síry ze spalin a prostředek k provádění způsobu  PATENT
2010 Petr Buryan Rekonstrukce přívodů spalovacího vzduchu fluidního kotle  POLOPROVOZ
2010 Pavel Machač  Způsob přímého získávání energie spalováním biomasy a zařízení k provedení tohoto způsobu  PATENT
2010 Petr Buryan, Siarhei Skoblia, Pavel Omelka    Technologie čištění a chlazení generátorového plynu  POLOPROVOZ
2010 Petr Buryan Technologie odstranění úsad z agregátů pro čištění koksárenského plynu  POLOPROVOZ
2010 Petr Buryan Zařízení pro zachycení a likvidaci pracovních látek z vyřazených chladicích zařízení POLOPROVOZ
2010 Petr Buryan Produkt získaný úpravou odprašků z výroby olovnatého skla, způsob jeho přípravy a použití  PATENT
2010 Petr Buryan, Siarhei Skoblia, Robert Zbíral Využití REA produktu k odsíření fludních kotlů  POLOPROVOZ
2010 Petr Buryan, Jan Vošta Ověřená technologie pro snížení emisí tuhých látek  POLOPROVOZ
2010 Petr Buryan Petr, Siarhei Skoblia, Karel Dědek, Jan Najser  Poloprovozní jednotka na zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou elektrické energie pomocí turbosoustrojí  POLOPROVOZ
2010 Petr Buryan Technologie dávkování mourových kalů  POLOPROVOZ
2010 Petr Buryan Zaprašování vsázky  POLOPROVOZ
2010 Petr Buryan Spalování kapalné síry  POLOPROVOZ
2010 Karel Ciahotný, Tomáš Čech Adsorpční zařízení pro zachycování sulfanu z odpadního plynu používaného při korozních testech v a.s. Vítkovice- Testing center  PROTOTYP
2009 Petr Buryan, Siarhei Skoblia, Jan Najser, Tadeáš Ochodek, Pavel Omelka    Nový reaktor pro zplynění dřevního odpadu  POLOPROVOZ
2009 Petr Buryan, Jan Vošta Poloprovozní odzkoušení prostředku snižujícího emise tuhých látek ze skládek popílku  POLOPROVOZ
2009 Petr Buryan, Stanislav Bárta Výměník umožňující získávání odpadního tepla z výroby křišťálového skla POLOPROVOZ
2009 Petr Buryan, Siarhei Skoblia, Miloš Přibyl Poloprovozní jednotka pro čištění odpadní vody z výroby dřevního uhlí  POLOPROVOZ
2008 Petr Buryan Výměník odpadního tepla  PROTOTYP
2008 Petr Buryan Úprava provozu vypalovací pece  PROTOTYP
Aktualizováno: 11.7.2017 08:10, Autor: Ondřej Novák

Vedoucí ústavu:
Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.
Telefon: 220 444 228
Místnost: A171

Sekretariát:
Mgr. Helena Doležalová
Telefon: 220 444 231
Místnost: A171

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
Copyright VŠCHT Praha 2014
zobrazit plnou verzi