Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚPKOO  → Věda a výzkum → Získané granty
iduzel: 23659
idvazba: 29746
šablona: stranka
čas: 28.2.2024 18:01:36
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 23659
idvazba: 29746
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'upkoo.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/ziskane-granty'
iduzel: 23659
path: 8548/7925/7928/7937/23657/23659
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Získané granty

Název Označení Hlavní řešitel Období Financováno
Systém pro získávání CO2 ze spalin využitelného k výrobě syntetického CH4 a dalších paliv TK05020077 doc. Ciahotný 2023 - 2025 TA ČR
Čištění a kontrola čistoty plynného média CO2 okruhů TK02030023 doc. Hlinčík 2019 - 2025 TA ČR
Stabilita a odolnost materiálů okruhů s vysokoteplotním héliem TK02030024 doc. Hlinčík 2019 - 2025 TA ČR
Odolnost a degradace slitin ve vysokoteplotnı́m plynném médiu TK01030089 Doc. Ciahotný 2018-2024 TA ČR
Snižování emisí polutantů v plynech a vodných roztocích pomocí zeolitů a jejich kompozitů TH 03030335 Doc. Ciahotný 2018-2020 TA ČR
Materiálová transformace čistírenského kalu na hnojivo se zvýšeným obsahem fosforu TH03020119 Ing. Skoblia 2018 - 2020 TA ČR
Zvýšení vzdělávání a výzkumu v oblasti energetiky a environmentálního inženýrství Aktion 2018 MSc. Duong Van Minh 2018 Aktion
Posílení akademického vzdělávání v oblasti energetické a ekologické výchovy akreditovaného u BOKU s integrovaným modulem VŠCHT Praha Aktion 2017 MSc. Duong Van Minh 2017 Aktion
Methanizace oxidu uhličitého v bioplynu TH02020767 Ing. Hlinčík 2017 - 2020 TA ČR
Optimalizace a určování netěsností spojů a regenerace helia z úniků chladiva u heliem chlazených reaktorů 4 GEN TH02020578 Ing. Hlinčík 2017 - 2020 TA ČR
Innovative management of COAL BY-PROducts leading also to CO2 emissions reduction 754060 – COALBYPRO Ing. Staf 2017 - 2020 RFCS
Termické zpracování vedlejších zemědělských produktů na látky využiterlné jako biosložky pohonných hmot TH02020443 Doc. Ciahotný 2017 - 2020 TA ČR
Krušnohoří - nová krajina - nové příležitosti 1535_Krušnohoří Doc. Ciahotný 2017 - 2020 Sasko-ČR / G_19
Výzkum vysokoteplotní sorpce CO2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky  NF-CZ08-OV-1-005-01-2015 Doc. Ciahotný 2015 - 2017 Norway Grants
Materiálové řešení moderních kotlů při separaci oxidu uhličitého metodou Oxyfuel TA04020118 Doc. Ciahotný 2014 - 2017 TA ČR
Nízkoemisní energetický systém se záchytem CO2 před spalováním TA04021005 Doc. Ciahotný 2014 - 2017 TA ČR
Vývoj technologie pro odstraňování organických látek s zaměřením na látky známé v koksárenské technologii jako "dehtovité látky" z odpadních vod koksovny TA04021212 Doc. Ciahotný 2014 - 2017 TA ČR
Vývoj zařízení pro separaci vzácných plynů z helia TA04021546 Doc. Ciahotný 2014 - 2017 TA ČR
Methanizace vodíku a oxidu uhličitého TA04021669 Doc. Ciahotný 2014 - 2017 TA ČR
Optimalizace vícestupňového zplyňovacího generátoru na biomasu produkujícího plyn s velmi nízkým obsahem dehtu TA04020583 Ing. Skoblia 2014 - 2016 TA ČR
Materiály pro pokročilé jaderné reaktory a další energetické aplikace TA03010849 Ing. Hlinčík 2013 - 2017 TA ČR
Technologie čištění plynu a těsnění spojů pro pokročilé aplikace v jaderné i nejaderné energetice TA03020850 Ing. Tekáč 2013 - 2017 TA ČR
Technologická jednotka pro omezenou lokální výrobu biometanu nahrazujícího fosilní paliva především v dopravě a zemědělství TA03020421 Doc. Ciahotný 2013 - 2016 TA ČR
Hydrotermální konverze organických materiálů na plynné produkty TA03011105 Doc. Ciahotný 2013 - 2015 TA ČR
Vývoj a optimalizace metodik pro výzkum bepečnostních barier pro ukládání CO2 jako jednoho ze základních způsobů snižování obsahu skleníkových plynů v atmosféře TA03020405 Doc. Ciahotný 2013 - 2015 TA ČR
Výzkum a vývoj metod a technologií záchytu CO2 ze spalin a návrh technického řešení pro podmínky v ČR TA02020205 Doc. Ciahotný 2012 - 2015 TA ČR
Nízkoenergetická katalytická oxidace kyslíkatých těkavých organických látek TA02020353 doc. Skácel 2012 - 2015 TA ČR
Eliminace některých plynných škodlivin jejich spalováním na žhaveném drátu TA02020601 Ing. Machač 2012 - 2015 TA ČR
Analýza složení triacylglycerolů a dalších lipidů v mikrobiálních olejích a tucích důležitých pro výživu GAP503/11/0215 doc. Víden 2011 - 2015 GA ČR
Regenerační systém pro komplexní vysokoteplotní čištění hořlavých plynů vznikajících termochemickou konverzí obnovitelných a alternativních paliv TA01021279 Ing. Skoblia 2011 - 2013 TA ČR
Výzkum a ověření možnosti použití hnědého uhlí pro výrobu vysokopecního koksu FR-TI1/170 Doc. Ciahotný 2009 - 2012 MPO
Inovace a optimalizace technologií sušení a úpravy zemního plynu pro zvýšení kapacity stávajících a výstavbu nových zásobníků zemního plynu FR-TI1/173 Doc. Ciahotný 2009 - 2012 MPO
Nanokatalyzátory pro likvidaci škodlivin z odpadních plynů FR-TI1/454 Doc. Ciahotný 2009 - 2012 MPO
Konverze českých hnědých uhlí s látkami bohatými na vodík jako postup získávání kapalných a plynných uhlovodíků GA105/09/1554 Doc. Ciahotný 2009 - 2012 GA ČR
Vývoj a výzkum zařízení zplynování odpadů ze dřeva ve formě dřevní štěpky FR-TI1/219 prof. Buryan 2009 - 2012 MPO
Technologie pro zvýšení účinnosti spalování a pro omezení emisí kotlů na fosilní paliva FR-TI1/539 prof. Buryan 2009 - 2012 MPO

Aktualizováno: 25.4.2023 08:53, Autor: Ondřej Novák

Vedoucí ústavu:
doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.
Telefon: 220 444 073
Místnost: A166

Tajemník:
Ing. Alice Vagenknechtová, Ph.D.
Telefon: 220 444 098
Místnost: A179

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi