Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚPKOO  → Věda a výzkum → Získané granty
iduzel: 23659
idvazba: 29746
šablona: stranka
čas: 8.12.2019 05:08:07
verze: 4621
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Získané granty

Název Označení Hlavní řešitel Období Financováno Rok
Čištění a kontrola čistoty plynného média CO2 okruhů TK02030023 Doc. Hlinčík 2019-2025 TA ČR 2019
Stabilita a odolnost materiálů okruhů s vysokoteplotním héliem TK02030024 Doc. Hlinčík 2019-2025 TA ČR 2019
Odolnost a degradace slitin ve vysokoteplotnı́m plynném médiu TK01030089 Doc. Ciahotný 2018-2020 TA ČR 2017
Snižování emisí polutantů v plynech a vodných roztocích pomocí zeolitů a jejich kompozitů TH 03030335 Doc. Ciahotný 2018-2020 TA ČR 2017
Zvýšení vzdělávání a výzkumu v oblasti energetiky a environmentálního inženýrství Aktion 2018 MSc. Duong Van Minh 2018 Aktion 2017
Posílení akademického vzdělávání v oblasti energetické a ekologické výchovy akreditovaného u BOKU s integrovaným modulem VŠCHT Praha Aktion 2017 MSc. Duong Van Minh 2017 Aktion 2016
Methanizace oxidu uhličitého v bioplynu TH02020767 Ing. Hlinčík 2017 - 2020 TA ČR 2016
Optimalizace a určování netěsností spojů a regenerace helia z úniků chladiva u heliem chlazených reaktorů 4 GEN TH02020578 Ing. Hlinčík 2017 - 2020 TA ČR 2016
Innovative management of COAL BY-PROducts leading also to CO2 emissions reduction 754060 – COALBYPRO Ing. Staf 2017 - 2020 RFCS 2016
Výzkum vysokoteplotní sorpce CO2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky  NF-CZ08-OV-1-005-01-2015 Doc. Ciahotný 2015 - 2017 Norway Grants 2014
Materiálové řešení moderních kotlů při separaci oxidu uhličitého metodou Oxyfuel TA04020118 Doc. Ciahotný 2014 - 2017 TA ČR 2013
Nízkoemisní energetický systém se záchytem CO2 před spalováním TA04021005 Doc. Ciahotný 2014 - 2017 TA ČR 2013
Vývoj technologie pro odstraňování organických látek s zaměřením na látky známé v koksárenské technologii jako "dehtovité látky" z odpadních vod koksovny TA04021212 Doc. Ciahotný 2014 - 2017 TA ČR 2013
Vývoj zařízení pro separaci vzácných plynů z helia TA04021546 Doc. Ciahotný 2014 - 2017 TA ČR 2013
Methanizace vodíku a oxidu uhličitého TA04021669 Doc. Ciahotný 2014 - 2017 TA ČR 2013
Optimalizace vícestupňového zplyňovacího generátoru na biomasu produkujícího plyn s velmi nízkým obsahem dehtu TA04020583 Ing. Skoblia 2014 - 2016 TA ČR 2013
Materiály pro pokročilé jaderné reaktory a další energetické aplikace TA03010849 Ing. Hlinčík 2013 - 2017 TA ČR 2012
Technologie čištění plynu a těsnění spojů pro pokročilé aplikace v jaderné i nejaderné energetice TA03020850 Ing. Tekáč 2013 - 2017 TA ČR 2012
Technologická jednotka pro omezenou lokální výrobu biometanu nahrazujícího fosilní paliva především v dopravě a zemědělství TA03020421 Doc. Ciahotný 2013 - 2016 TA ČR 2012
Hydrotermální konverze organických materiálů na plynné produkty TA03011105 Doc. Ciahotný 2013 - 2015 TA ČR 2012
Vývoj a optimalizace metodik pro výzkum bepečnostních barier pro ukládání CO2 jako jednoho ze základních způsobů snižování obsahu skleníkových plynů v atmosféře TA03020405 Doc. Ciahotný 2013 - 2015 TA ČR 2012
Výzkum a vývoj metod a technologií záchytu CO2 ze spalin a návrh technického řešení pro podmínky v ČR TA02020205 Doc. Ciahotný 2012 - 2015 TA ČR 2011
Nízkoenergetická katalytická oxidace kyslíkatých těkavých organických látek TA02020353 doc. Skácel 2012 - 2015 TA ČR 2011
Eliminace některých plynných škodlivin jejich spalováním na žhaveném drátu TA02020601 Ing. Machač 2012 - 2015 TA ČR 2011
Analýza složení triacylglycerolů a dalších lipidů v mikrobiálních olejích a tucích důležitých pro výživu GAP503/11/0215 doc. Víden 2011 - 2015 GA ČR 2010
Regenerační systém pro komplexní vysokoteplotní čištění hořlavých plynů vznikajících termochemickou konverzí obnovitelných a alternativních paliv TA01021279 Ing. Skoblia 2011 - 2013 TA ČR 2010
Výzkum a ověření možnosti použití hnědého uhlí pro výrobu vysokopecního koksu FR-TI1/170 Doc. Ciahotný 2009 - 2012 MPO 2008
Inovace a optimalizace technologií sušení a úpravy zemního plynu pro zvýšení kapacity stávajících a výstavbu nových zásobníků zemního plynu FR-TI1/173 Doc. Ciahotný 2009 - 2012 MPO 2008
Nanokatalyzátory pro likvidaci škodlivin z odpadních plynů FR-TI1/454 Doc. Ciahotný 2009 - 2012 MPO 2008
Konverze českých hnědých uhlí s látkami bohatými na vodík jako postup získávání kapalných a plynných uhlovodíků GA105/09/1554 Doc. Ciahotný 2009 - 2012 GA ČR 2008
Vývoj a výzkum zařízení zplynování odpadů ze dřeva ve formě dřevní štěpky FR-TI1/219 prof. Buryan 2009 - 2012 MPO 2008
Technologie pro zvýšení účinnosti spalování a pro omezení emisí kotlů na fosilní paliva FR-TI1/539 prof. Buryan 2009 - 2012 MPO 2008

Aktualizováno: 15.8.2019 07:38, Autor: Ondřej Novák

Vedoucí ústavu:
Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.
Telefon: 220 444 228
Místnost: A171

Sekretariát:
Mgr. Helena Doležalová
Telefon: 220 444 231
Místnost: A171

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
Copyright VŠCHT Praha 2014
zobrazit plnou verzi