Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚPKOO  → O nás → Struktura ústavu → Ing. Zdeněk Beňo, Ph.D.
iduzel: 23359
idvazba: 29368
šablona: stranka
čas: 30.1.2023 18:56:43
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 23359
idvazba: 29368
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'upkoo.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 23359
path: 8548/7925/7928/7937/23341/23342/23359
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Zdeněk Beňo, Ph.D.

originál

Narozen v roce 1981 v Havířově

2001-2007 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, obor chemie a technologie paliv, téma diplomové práce: Sledování sorpčních vlastností lignitu v závislosti na jeho úpravě
2008-2016 Vysoká Škola chemicko-technologická Praha, doktorské studium na Ústavu plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší. Téma disertační práce: Zplyňování alternativních paliv a optimalizace vlastností výstupního plynu.
2010-2016 asistent na Ústavu plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (dříve Ústavu plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší)
Od 2017
odborný asistent na Ústavu plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (dříve Ústavu plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší)

Zajišťuje výuku části předmětu Koksárenství (v magisterském studiu), současně je garantem předmětu Laboratoř tuhých paliv (taktéž v magisterském studiu). Rovněž se podílí na výuce předmětu Analýza plynných látek, detekce toxických plynů a aerosolů.

Ve výzkumné práci se zabývá problematikou analytiky tuhých a plynných paliv, termochemické konverze uhlíkatých materiálů a analýzou jednotlivých produktů. Dalším objektem jeho zájmu jsou rovněž metody vysokoteplotního čištění plynů ze zplyňování uhlíkatých materiálů

Aktualizováno: 9.8.2018 20:51, Autor: Ondřej Novák

Vedoucí ústavu:
Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.
Telefon: 220 444 228
Místnost: A171

Sekretariát:
Mgr. Helena Doležalová
Telefon: 220 444 231
Místnost: A171

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
Copyright VŠCHT Praha 2014
zobrazit plnou verzi