Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚPKOO  → O nás → Struktura ústavu → Ing. Pavel Machač, CSc.
iduzel: 23354
idvazba: 29370
šablona: stranka
čas: 23.2.2018 17:12:01
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Pavel Machač, CSc.

Narozen v roce 1953 v Mostě

1968-1972 SPŠ chemická v Mostě, obor chemická technologie
1972-1977 Vysoká škola chemicko - technologické v Praze, Fakulta technologie paliv a vody, specializace technologie ropy a petrochemie, téma diplomové práce: Strukturní charakterizace nejtěžších ropných podílů metodou 1H NMR
1977-1991 zaměstnán v ústavu pro výzkum a využití paliv Praha 9 - Běchovice (ÚVP), oddělení Úpravy plynu, čištění vod a získávání chemických produktů Oxidace NO pro účely analytického využití
1983-1985 postgraduální studium zaměřené na bezodpadové technologie. Školitel: Doc. Ing. Jiří Šimánek,CSc.(VŠCHT Praha - Katedra plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší). Téma závěrečné práce: Srovnání provozně ověřených odsiřování spalin
1991-1993 zaměstnán v Útvaru měření emisí České inspekce životního prostředí, divize ochrana ovzduší - ústředí
1993 obhajoba disertační práce v oboru Technologie paliv, téma: Porovnání metod zvyšování reaktivity vápencových kalcinátů s SO2
od 1993 zaměstnán v Chemoprojektu - Praha, jako technolog - projektant
1996 služební cestu do Francie k firmě KREBS, odbornou náplní této cesty byla spolupráce na nabídkách výroben methanolu a čpavku
1998 školení u holandské firmy Stamicarbon, které bylo zaměřeno na teoretickou část najíždění jednotek močoviny
1998-1999 spoluúčast na najíždění jednotky močoviny v kombinátu FJFC - BIN QASIM Karachi. Při najíždění pracoval jako zástupce Chemoprojektu, resp. fy. Krebs ve funkci vedoucího směny
od prosince 2001 odborný asistent v Ústavu plynárenství koksochemie a ochrany ovzduší VŠCHT Praha

Pracovní činnosti:
vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací, včetně zahraničních studentů
výuka v seminářích a laboratořích
práce ve zkušebních komisích
spoluautor učebních textů Technologie ochrany ovzduší a čištění odpadních plynů
publikační činnost
konzultační činnost
expertní a posuzovatelská činnost
odborná činnost v rámci projektu 6. RPEU 503 122 „GREEN FUEL CELL“ - vedení projektu po stránce technické
užší specializace - odsiřovací technologie
spolupráce na výstavbě laboratoře odsíření spalin (LOS) v elektrárně Prunéřov II.

Aktualizováno: 7.11.2015 20:23, Autor: Ondřej Novák

Vedoucí ústavu:
Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.
Telefon: 220 444 228
Místnost: A171

Sekretariát:
Mgr. Helena Doležalová
Telefon: 220 444 231
Místnost: A171

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
Copyright VŠCHT Praha 2014
zobrazit plnou verzi